תחום הנוער והצעירים


מוזמנים לצפות בסרטון שמציג את ארבעת התוכניות המרכזיות של תחום הנוער והצעירים בעמותת אלווין
ישראל.
תחום הנוער והצעירים של עמותת אלווין ישראל מוביל ברחבי הארץ רצף של תוכניות במגוון עולמות תוכן
המאפשרות לבני נוער וצעירים עם מוגבלויות הזדמנות שווה וקידום זכויות בכל תחומי החיים.
עמותת אלווין ישראל מאמינה כי כל פרט בקהילה ראוי להיות חלק בלתי נפרד מן החברה הסובבת אותו,
ולא מורחק ומבודד ממנה .
מטרת-העל של כלל המסגרות והשירותים באלווין ישראל הינה לספק ליחיד ולקבוצה כלים נדרשים ותמיכה
על מנת לשפר את מידת עצמאותם ותפקודם בתוך הקהילה, כגון: השתלבות בעולם התעסוקה בקהילה,
רכישת השכלה במוסדות על תיכוניים, רכישת שירותי פנאי וקהילה, ולקיחת חלק אקטיבי בקהילה.
אנו קוראים לכם בני הנוער והצעירים לבוא ולקחת חלק באחת מתוכניות אלווין ישראל על מנת לבנות יחד
איתנו את העתיד שלכם כאזרחים שווים בקהילה.
 yaron@IsraelElwyn.org.il  לפרטים נוספים על כלל התוכניות ניתן לפנות לירון סמימי, מנהל תחום הנוער והצעירים בעמותת אלווין
yaron@israelelwyn.org.il ישראלמוזמנים לצפות בסרטון שמציג את ארבעת התוכניות המרכזיות של תחום הנוער והצעירים בעמותת אלווין
ישראל.
תחום הנוער והצעירים של עמותת אלווין ישראל מוביל ברחבי הארץ רצף של תוכניות במגוון עולמות תוכן
המאפשרות לבני נוער וצעירים עם מוגבלויות הזדמנות שווה וקידום זכויות בכל תחומי החיים.
עמותת אלווין ישראל מאמינה כי כל פרט בקהילה ראוי להיות חלק בלתי נפרד מן החברה הסובבת אותו,
ולא מורחק ומבודד ממנה .
מטרת-העל של כלל המסגרות והשירותים באלווין ישראל הינה לספק ליחיד ולקבוצה כלים נדרשים ותמיכה
על מנת לשפר את מידת עצמאותם ותפקודם בתוך הקהילה, כגון: השתלבות בעולם התעסוקה בקהילה,
רכישת השכלה במוסדות על תיכוניים, רכישת שירותי פנאי וקהילה, ולקיחת חלק אקטיבי בקהילה.
אנו קוראים לכם בני הנוער והצעירים לבוא ולקחת חלק באחת מתוכניות אלווין ישראל על מנת לבנות יחד
איתנו את העתיד שלכם כאזרחים שווים בקהילה.
לפרטים נוספים על כלל התוכניות ניתן לפנות לירון סמימי, מנהל תחום הנוער והצעירים בעמותת אלווין
yaron@israelelwyn.org.il ישראלמוזמנים לצפות בסרטון שמציג את ארבעת התוכניות המרכזיות של תחום הנוער והצעירים בעמותת אלווין
ישראל.
תחום הנוער והצעירים של עמותת אלווין ישראל מוביל ברחבי הארץ רצף של תוכניות במגוון עולמות תוכן
המאפשרות לבני נוער וצעירים עם מוגבלויות הזדמנות שווה וקידום זכויות בכל תחומי החיים.
עמותת אלווין ישראל מאמינה כי כל פרט בקהילה ראוי להיות חלק בלתי נפרד מן החברה הסובבת אותו,
ולא מורחק ומבודד ממנה .
מטרת-העל של כלל המסגרות והשירותים באלווין ישראל הינה לספק ליחיד ולקבוצה כלים נדרשים ותמיכה
על מנת לשפר את מידת עצמאותם ותפקודם בתוך הקהילה, כגון: השתלבות בעולם התעסוקה בקהילה,
רכישת השכלה במוסדות על תיכוניים, רכישת שירותי פנאי וקהילה, ולקיחת חלק אקטיבי בקהילה.
אנו קוראים לכם בני הנוער והצעירים לבוא ולקחת חלק באחת מתוכניות אלווין ישראל על מנת לבנות יחד
איתנו את העתיד שלכם כאזרחים שווים בקהילה.
לפרטים נוספים על כלל התוכניות ניתן לפנות לירון סמימי, מנהל תחום הנוער והצעירים בעמותת אלווין
yaron@israelelwyn.org.il ישראל


חזרה לראש העמוד