התנדבות

נשמח למתנדבים פרטיים או בקבוצות.  בתוכניות מסויימות יש צורך בפעילות חברתית, פעילות בסופי שבוע וחגים או אפילו עזרה עם עבודות אחזקה.  אנו זקוקים במיוחד למתנדבים שיוכלו לבקר דיירים מסויימים לפחות פעם בשבוע במרגרות המגורים.  מתנדבים מחו"ל הבאים לתקופות ארוכות מקבלים דמי כיס ומתגוררים במתחם.

ניתן למצוא מידע נוסף בדפים המפרטים את מסגרות ופעילויות.