דף תרומה

לאלווין ישראל אשור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. תרומות המתקבלות בארה"ב ובקנדה הינן מוכרות לצורך מס במדינות הללו.

Join Us in Honoring Seth and Melissa Schwartz

ידידי אלווין ישראל בארה"ב תרומה לידידי אלווין ישראל בארה"בPayPal

ידידי אלווין ישראל בקנדה תרומה לידידי אלווין ישראל בקנדהPayPal

אלווין ישראל תרומה אלווין ישראלPayPal