השרון והמרכז

שרותי תעסוקה ושיקום - רעננה

רצף טיפולי תעסוקתי הניתן ע"י אלווין ישראל מאפשר לכל אדם לממש את יכולתו וכישרונו בהתייחס לעולם העבודה. התכניות הבאות קיימות ברעננה: מרכז יום מרכז תעסוקה עבודה נתמכת – השמה תעסוקתית בשוק הפתוח אוכלוסיית...

מרכז מחזור רעננה

הפרויקט משמעותי שפועל במרכז התעסוקה של אלווין ישראל ברעננה הינו מיזם מחזור קהילתי. מטרת המיזם, שהוקם בשיתוף עיריית רעננה הוא לאסוף ולמחזור פסולת חשמלית ואלקטרונית עירונית . אנשי המרכז עוסקים בתהליך הפירוק והמיון של המכשירים - עבודה שלפי דברי העובדים מאתגרת מאוד...

שרותי תעסוקה ושיקום אזורי - כפר יונה

מרכז התעסוקה האיזורי כפר יונה חל לפעול במאי 2009. היעד הראשוני הוא יצירת רצף תעסוקתי, שיאפשר לכל אדם להשתלב בתוכנית המתאימה לו בתחום התעסוקה. התכניות הבאות קיימות בכפר יונה: מרכז תעסוקה עבודה נתמכת – השמה תעסוקתית בשוק...