מוזמנות הצעות של רשויות להשתתפות בתכנית התנדבות לנוער עם מוגבלות

בימים אלו יוצאת לדרך התכנית לעידוד השתלבות בני נוער עם מוגבלות בהתנדבות משמעותית ומעורבות חברתית. התכנית תפעל להנגשת פלטפורמות התנדבות ולשינוי עמדות בחברה, תוך צמצום החסמים הקיימים, פיתוח ידע, תכניות וכלים. בראשית דרכה תפעל התכנית כפיילוט בשבע רשויות, ובהמשך תוטמע בתפוצה ארצית רחבה. התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין ג'וינט ישראל-אשלים, משרד החינוך, עמותת אלווין והמרכז לשלטון מקומי.

קול קורא לרשויות להשתתפות בתכנית וטופס להגשה. הצעות יתקבלו עד תאריך 15.11.15, ג' כסלו תשע"ו.חזרה לראש העמוד