תכנית קבוצות ייצוג עצמי

הפרויקט הארצי הייחודי של ייצוג העצמי מתפתח באמצעות שיתוף פעולה בין בית איזי שפירא ואלווין ישראל. תכנית זו נועדה לתת לאנשים עם מוגבלויות שכליות הזדמנות להשמיע את קולם, להתארגן בעצמם ולעבוד יחד כדי לקדם את זכויותיהם ואת איכות חייהם. בחמשת השנים האחרונות, בעזרת התמיכה הנדיבה של הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס וקרן משפחת רודרמן, הצליחו אלווין ישראל ובית איזי שפירא להתניע הקמת רשת קבוצות של ייצוג עצמי לאנשים עם מוגבלות שכלית בישראל.

קבוצות הוקמו בערים באזורים שונים. כל אחת מקבוצות הייצוג העצמי מונחית על ידי חבר אחד או יותר מהקבוצה ומלווה על ידי "מאפשר" (אדם ללא מוגבלות) המספק למנחי הקבוצה ולחבריה סיוע והדרכה על פי הצורך. צוותים מקצועיים מבית איזי שפירא ומאלווין ישראל מספקים את התמיכה הנדרשת, ידע וכלים, להפעלת הקבוצות.

ככל שמספר הקבוצות גדל, גוברת החשיבות לעבודה משותפת על בסיס אזורי וארצי דרך הקבוצה הארץ, שהוקמה בשנתיים האחרונות. מאמצים משותפים מאפשרים פעולה יעילה בסוגיות רחבות הקשורות לכל אדם עם מוגבלות שכלית ותמנע התמקדות רק בנושאים ובעיות מקומיות – בכך תיווצר השפעה רחבה יותר.
כנסים ארציים מתקיימים בהשתתפות קבוצות הייצוג העצמי. מנחי הקבוצות אשר השתתפו כולם בקורס להנחיית קבוצות הם במובילים בתכנון הכנסים ובהפעלתם ותפקידיהם נעים בין הפעלת שולחנות הרשמה דרך הנחיית הכנס ועד ארגון והפעלה של קבוצות השיח.

את הפרויקט מלווה ועדת היגוי שמשתתפים בה נציגים של בית איזי שפירא, אלווין ישראל, יועצים, ובוגרי קורס המנחים הראשון.

ג'יי רודרמן, נשיא קרן משפחת רודרמן:
"בעולם המוגבלות קיימת סיסמה חשובה: 'שום דבר אודותינו בלעדינו.' ככל שאנו ממשיכים לדרוש הכללה מלאה עבור אנשים על מוגבלות בחברתנו, עלינו להבטיח שנמשיך לספק את המשאבים שיסייעו לאנשים עם מוגבלות ללמוד לסנגר על עצמם. ככלות הכל, אנשים עם מוגבלות הינם האנשים הראויים ביותר לסנגר על עצמם."
צילום:  נועם גלאי

   

               חזרה לראש העמוד