לקסיקון

שפה – "לשון, אוצר מילים שאדם משתמש בהם להבעת צרכיו."
שפה ברורה – לשון מובנת ומדויקת, סגנון דברים ברור ומובן לכל שומע. (מילון אבן שושן)

למילים בהן אנו משתמשים בדיבור ובכתיבה יש חשיבות רבה ויש להיות ערים, רגישים וקשובים למשמעותם. מה קושר את מערכת המילים (הסימנים הלשוניים) עם המציאות? אם אדם שומע מילה, האם היא מצליחה לתאר את מה שהתכוונה?

את ההתייחסות לאנשים עם מוגבלות (אנשים עם נכות, אנשים עם נכות אינטלקטואלית, אנשים עם מחלות נפש וכד') אנו מוצאים עוד במאה ה-16, בהתייחסות הכנסייה הקתולית שימוש במונחים חמלה, חסד, אהבה, צדקה בהתייחסה לאנשים עם מוגבלויות. הכנסייה הדגישה שבעיני אלוהים כל האנשים הינם שווים. המונח שהשתמשו בו לגבי אדם עם נכות אינטלקטואלית היה "אידיוט." סר אנתוני פיצהרברט, שהיה שופט, משפטן וסופר משפטי אנגלי בימי המלך הנרי ה-8, פרסם הגדרה של "אידיוט" כאדם שאינו מסוגל לספור עשרים פרוטות או אינו יכול לזהות את אביו או אמו. בתקופות מסוימות, הייתה למונח זה אסוציאציה של שעשוע, נחיתות טבעית המוטבעת באדם וזו גם הייתה ההתייחסות.

מאוחר יותר, בעידן ה-"עיר-מדינה," המדינה היא זו שקבעה את תיאור חוסר האחריות של התמימים ולא הכנסייה. באנגליה ובאירופה החוקים החלו להתייחס לאפוטרופוסים על ה"אידיוט," הגישה אליהם השתנתה והחוק קבע שאנשים אלו צריכים להיות תחת פיקוח.

תקופת הרנסאנס איחדה את הפיקוח והפטרנליזם והחוק התייחס לפיקוח לטובתם של האנשים עם המוגבלויות.

התיאוריה הנאצית התייחסה לנושא בהתאם לתורת השבחת הגזע ה-"אוגניקה" ובוודאי שאנשים עם מוגבלות היו הנחותים ביותר, וגזר דינם היה אחד – מוות. במדינות "נאורות" יותר, ועד לאחר המלחמה, דינם של אנשים עם מוגבלות היה לעיתים עיקור ולעיתים אף סירוס.

לאחר מלחמת העולם השנייה, התחיל שינוי בחשיבה בהתייחסות למוגבלות, לכיוון שהצביע על מתן בחירה וזכויות. השינוי, בא גם להחליף את ההתייחסות שהתבססה שנים רבות על המודל הרפואי, אשר התייחס למוגבלות כבעיה רפואית והתמקד בריפוי. לגישה זו בייתה נקודת מוצא פטרונית שבה המטפל הוא איש מקצוע מיומן שבאמתחתו הידע והתשובות להסתגלותו והתאמתו של האדם עם המוגבלות לתנאי הסביבה.

מאז, הגדרת הנכות האינטלקטואלית והמינוח עצמו עברו שינויים רבים ובין היתר: התייחסות ל-IQ, ולהתנהגות מסתגלת, אחר-כך הגדרה לפי תפקוד וכיום התייחסות לצורך בתמיכות.

כיום, אנו עדים לשינוי המונחים בהתאם לשינוי בתפיסות השיקומיות, המקצועיות והמעבר מהתייחסות מתייגת להתייחסות מכבדת: האדם לפני המגבלה. מדובר באנשים ולא במוגבלות (ראו דוגמאות במילון המונחים בהמשך). זהירות רבה חייבת להינקט למניעת הפיכתם של אנשים שונים לחסרי אונים ולכן אנו מחליפים את התיוג בתיאור.

מכאן התפתחה הגישה של שיתופם של אנשים בתכנון השירותים עבור עצמם וכן התפתחו תפיסות ועקרונות שעוסקים בהשתלבותם בחברה וההתייחסות אליהם. להלן כמה הגדרות ותפיסות:

1. איכות חיים – ניתן להגדיר זאת כהערכה סובייקטיבית של הפרט, עד כמה הצרכים שלו, בתחומי חיים שונים, באים על סיפוקם.

2. סנגור עצמי – היכולת של האדם לייצג את עצמו ולעמוד על מימוש זכויותיו. פיתוח היכולת הזו, מאפשרת לו לדבר בשם עצמו, לקחת אחריות על חייו ועל ההתמודדות שלו עם הלקות ובכך להגדיל את סיכוייו להשפיע על סביבתו ולקבל מענה לצרכיו. בעולם התפתחו תנועות של מסנגרים עצמיים הדוגלים בסיסמה: "שום דבר אודותינו בלעדנו!" – "Nothing about us without us!"

3. הזכות לייחודיות – כל אדם הוא יחידי ומיוחד והוא זכאי להתייחסות על-פי יכולותיו ורצונותיו

4. זכות הבחירה – ביטוי שאיפות ורצונות אישיים. מתן אפשרות לבחירה בכל תחום ונושא אפשריים – ובמידת הצורך, תוך לימוד אפשרויות הבחירה ומהותן.

5. עיקרון ההתאמות, תמיכות – לספק את ההתאמות והתמיכות הנחוצות להשתלבותו של האדם בצורה אופטימאלית בחברה ובתחומי החיים השונים – ובמלים אחרות – לא צריך לשנות את האדם, אלא את החברה והסביבה.

אנחנו באלווין ישראל, במסגרת עבודתנו, משתדלים להשתמש בשפה מתאימה, המכבדת את האנשים שאנו נותנים להם שירותי תמיכה ואותנו. אנו מאמינים שהחשיבה, השפה והדיבור משפיעים על המעשים, ושמלים יכולות להנעים ומאידך,לפגוע.

לכסיקון מונחים זה נוצר מתוך אמונה שיש ערך רב למילים ולמונחים המקצועיים בהם אנו משתמשים בחיים בכלל, ובמסגרת העבודה בפרט. הקו המנחה בלכסיקון מקצועי זה הינו קו של כבוד האדם, התייחסות ראשונית לאדם ורק אחר-כך ללקות שלו וכן התייחסות שמעצימה ומכבדת ולא מתייגת.

רשימת המונחים המוצעת להלן הינה רשימה בסיסית וראשונית, הכוללת את המילים והמונחים אשר זוהו ע"י עובדי אלווין ישראל במסגרות השונות, בתהליך למידה משותף. הרשימה מיועדת להנחות אותנו במהלך העבודה היומיומית ומהווה בסיס להמשך למידה והתקדמות בנושא המינוח.

המונחים בלכסיקון מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

מינוחים 

מינוח ישן (לא נשתמש)
מינוח חדש (בחר את המועדף)
 
מפגר / סובל מפיגור
אדם עם לקות (נכות)
התפתחותית / קוגניטיבית / אינטלקטואלית
 
נכה
אדם עם מוגבלות
אדם עם נכות
אדם עם מוגבלות בהליכה
אדם עם מוגבלות בניידות
 
מרותק לכסא גלגלים
אדם המשתמש בכסא גלגלים
 
אוטיסט
אדם עם אוטיזם
 
חרש
אדם עם חרשות / לקות שמיעה / אדם חרש
 
עיוור
אדם עם עיוורן / לקות ראיה / אדם עיוור
 
אילם
אדם עם ליקוי בדיבור
אדם עם מוגבלות בדיבור
אדם  אילם
 
משותק
אדם עם שיתוק מוחין
 
אפילפטי
אדם עם אפילפסיה
 
תסמונות שונות
לדוגמא : אדם עם תסמונת דאון
               אדם עם תסמונת אנגלמן
 
אי-שקט
אדם עם הפרעה בהתנהגות
אדם עם בעיה התנהגותית
 
חולה נפש / משוגע / מופרע
אדם עם מוגבלות נפשית
אדם עם מוגבלות רגשית
 
סיעודי
אדם הזקוק לתמיכות ברוב תחומי החיים
 
חניך
דייר / עובד / משולב ב- / גימלאי / ילד / תלמיד
חניך (למעט להשתמש במונח זה)
 
מטפל
מדריך / מדריך תעסוקה
 
מדריך השמה
יועץ השמה
 
מרים (מרים אנשים)
מנייד / אחראי ניידות
 
מחלקה
מחלקה / קבוצה
 
מוסד / מעון
פנימייה / מרכז פנימייתי
 

מינוחים באנגלית

מינוח בעברית
מינוח באנגלית
 
אדם (איש, ילד) עם פיגור שכלי או נכות התפתחותית / קוגנטיבית
 
A person (child, adult) with mental retardation or intellectual disability
אדם הזקוק לתמיכות ברב תחומי החיים
 
A person who requires very basic supports
אדם המשתמש בכסא גלגלים
 
A person who uses a wheel chair
אדם עם ליקוי בדיבור
 
A person with a speech impairment
אדם עם לקות שמיעה
 
A person with a hearing impairment

 

מינוחים באנגלית לגבי מסגרות

גני ילדים (שיקומיים)
 
Preschool development center
הכשרה תעסוקתית
 
Job training and placement
יחידה עסקית
 
Small business unit
מעון יום שיקומי (מרכז להתערבות מוקדמת)
 
Early intervention center
מערך דיור
 
Community residential services
מפעל דיוור
 
Direct mail processing center
מפעל מוגן (מע"ש)
 
Work activities center (Sheltered workshop)
מפעל מזעור
 
Digital archive
מרכז יום טיפולי למבוגרים
 
Adult day center
מרכז פנימייתי
 
Residential center
עבודה (תעסוקה) נתמכת
 
Supported employment

כל הזכויות שמורות © אפריל 2007
לעמותת אלווין ישראל


אין בין היתר לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני ו/או אחר כלשהו - כל חלק שהוא מהחומר שבלכסיקון זה מבלי רשות מעמותת אלווין ישראל.
כתובת העמותה: רח' הנרייטה סולד 20 ירושלים 96502
טלפון: 02-6431051

 חזרה לראש העמוד