צוות טיפולי-רגשי

המעון השיקומי פועל מתוך ראייה כוללנית המתחשבת ביכולתו השכלית, הרגשית והפיזית של כל ילד. מתוך תפיסה זו פועל הצוות הטיפולי-רגשי, אשר עובד בגן.

ישנה תשומת לב מיוחדת לפן הרגשי של הילד ושל משפחתו. בשל כך ועל מנת לתת את המענה הטוב ביותר קיים צוות טיפולי רגשי גדול, הכולל עובדים ממקצועות טיפוליים שונים: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים משפחתיים, מטפלת בתנועה, מטפלת במוסיקה ויועצת חינוכית.

מגוון מקבלי השרות ,המקבלים מענה מהצוות הם: הילדים, המשפחות וצוות הגן.הילדים

הערכה ואבחון: כל ילד המתקבל לגן השיקומי עובר הערכה חינוכית לא פורמאלית, ומשובץ לכיתת גן בהתאם לרמתו וגילו. במהלך לימודיו בגן הוא עובר אבחון פסיכולוגי.
קבוצות טיפוליות: בגן נערכות קבוצות טיפוליות במוסיקה ובתנועה. כל כיתת גן מקבלת התייחסות רגשית גם באמצעות מוסיקה ובאמצעות תנועה. הילדים לומדים להביע את צרכיהם השונים, ליצור קשרים ולקבל מענה מתאים ,גם באמצעים בלתי מילוליים. בנוסף קיימת קבוצה רגשית, המורכבת ממספר ילדים מכל כיתת גן הזקוקים לתגבור ולהתייחסות רגשית מכוונת נוספת.
קבוצות המערבות דיסציפלינות שונות – קבוצה לילדים המונחית על ידי אנשי צוות טיפולי-רגשי עם אנשי צוות ממקצעות פרא-רפואיים שונים.
טיפול פרטני באמצעות משחק: ילדים הזקוקים לטיפול רגשי אינדיווידואלי יכולים לקבל טיפול באמצעות משחק (PLAY THERAPY) בחדר טיפולים מיוחד המיועד לשם כך, בהתאם למשאבים הקיימים.
חונכות: חלק מהילדים בגן מקבלים חונך או חונכת המגיע לביתם לאחר שעות הגן. החונך מקבל הדרכה מאיש צוות הטיפולי. החונכות מתבצעת רק עם ההורים רוצים בכך ובהתאם לזמינות חונך מתאים.המשפחה

מתוך הראייה וההכרה בחשיבות המערכת המשפחתית על אופן גדילתו והתפתחותו של הילד, ניתן ליווי ותמיכה להורים ולמשפחה על פי הצרכים השונים:
פגישות פרטניות עם ההורים: כל זוג הורים נפגש עם איש הצוות הטיפולי המלווה את כיתת ילדם, ועל פי אבחון הצרכים נקבעים תדירות ואופן המפגשים של ההורים עם איש הצוות.
קבוצת תמיכה להורים: במסגרת הקבוצה ניתנת התייחסות למציאות החיים המשותפת של ההורים, חוויות, קשיים ופתרונות. הקבוצה מהווה מרחב לביטוי מחשבות ורגשות המתלווים לבעיות המשותפות והייחודיות, לתמיכה ודרכי התמודדות.
קבוצת תמיכה לאחים: קבוצה המיועדת לאחים של הילד עם הצרכים המיוחדים שהם בעלי התפתחות תקינה. הקבוצה מאפשרת ביטוי מחשבות ורגשות שלא תמיד ניתן לבטא במשפחה ובחברה ועוזרת לעבד את המקום המורכב של להיות "אח לילד עם צרכים מיוחדים".
ליווי והכוונה מול הרשויות: ליווי המשפחה בתהליך הביורוקראטי מול מוסדות כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה וכד', ומתן מידע אודות הזכויות השונות להן זכאית כל משפחה.
שילוב במסגרות חינוך רגילות: הורים שילדיהם נמצאים מתאימים לשילוב במסגרת של גן רגיל ליום או יומיים בשבוע, זוכים לליווי ולעזרה בהסדרת העניין.
ליווי המעבר מן הגן לבית הספר: סיוע במציאת מסגרת ההמשך הבית ספרית המתאימה ביותר לכל ילד וילד, וכן נערכת קבוצת תמיכה המונחית על ידי איש טיפול הממוקדת בנושא של המעבר לבית הספר והפרידה מהגן.אנשי צוות בגן

הדרכה לצוות: מעורבות של איש הצוות הטיפולי על ידי ליווי, ייעוץ ומתן הדרכה לצוות החינוכי והפרא-רפואי בגן.
הסתכלות לאינטגרציה מערכתית: השתתפות בדיונים, בימי הורים ובקליניקות רפואיות על סמך ההיכרות עם הילד.
קבוצת תמיכה לאנשי הצוות הפרא-רפואי והחינוכי: קבוצת תמיכה המונחית על ידי איש טיפול המתייחסת לדילמות, מצוקות וקשיים של אנשי הצוות השונים.