צוות ריפוי בעיסוק

צוות ריפוי בעיסוק במעון היום השיקומי מעניק טיפול למרבית ילדי המעון. מטרת ההתערבות בריפוי בעיסוק הינה לקדם את תפקוד הילדים בתחומי החיים השונים כגון משחק, תפקודי היום יום הבסיסיים ביניהם לבוש, אכילה, ניידות ושעות הפנאי. הטיפול נעשה במסגרת פרטנית, קבוצתית, ודרך התערבות והדרכה במסגרת הגן עצמו בהתאם לתכנית הלימודים האישית של הילד ולאופן בו ההתערבות בריפוי בעיסוק תוכל לקדמה היעילה ביותר. אמצעי הטיפול כוללים בין היתר אביזרי טכנולוגיה מסייעת (מחשבים, כסאות גלגלים ממונעים, משחקים מותאמים), ואביזרים מותאמים כגון אמצעי הושבה, סדי יד ועוד.

צוות ריפוי בעיסוק מפעיל מספר פרויקטים ייחודיים:
קבוצות בכיתות הבוגרים – בכיתות הבוגרים פועלות קבוצות בתחומי משחק החברתי והדידקטי, וקבוצות הנותנות מענה להכנה לבית הספר, תוך התייחסות לתחום הגרפו מוטורי, צביעה, ציור וכתיבה. מטרתן היא לעודד את הילדים לעצמאות ולרכישת מיומנויות שונות הדרושות לתפקוד תקין ויעיל במסגרות של בתי ספר בהם משתלבים הילדים בהמשך.
טיפול לילדים עם המיפלגיה – מערך טיפולים קבוצתי ופרטני ניתן לילדים עם המיפלגיה על פי CIMT (עידוד תפקוד של היד המוגבלת תוך כדי הגבלת היד התפקודית).
שעות הפנאי – התערבות בטיפולים בריפוי בעיסוק רואה את חיי הילד ומשפחתו כמכלולן. על בסיס זה ניתנת התייחסות לתחומי החיים השונים של הילד ובכללם שעות הפנאי מחוץ לזמני השהות בגן. ראיה זו הובילה להקמת קבוצת כדורגל משותפת להורים ולילדים ולפתיחה של ספריית השאלת משחקים לשעות הפנאי במסגרת הבית.
קבוצות ניידות ממונעת – תהליך רכישת מיומנויות הפעלת כסא ממונע נעשה גם במסגרת קבוצתית. למידה בדרך זו, העושה שימוש במשחק ובאינטראקציה חברתית, מהווה עשייה חלוצית בתחום הניידות הממונעת.

הצוות כולל שש מרפאות בעיסוק. ארבע מתוכן מוסמכות בטיפול בילדים ובתינוקות עם שיתוק מוחי מטעם עמותת המדריכות לגישת בובט. בנוסף, כולל הצוות סייעות שיקומיות ושתי מתנדבות המיישמות חלק מתכניות ההתערבות בהדרכת הצוות המקצועי.

הצוות לוקח על עצמו מדי שנה הדרכה של סטודנטים לריפוי בעיסוק ומקיים קשר מחקרי עם מספר בתי ספר לרפוי בעיסוק בארץ על מנת להעניק טיפול מקיף ואינטנסיבי ככל האפשר.

פרויקטים שונים שנערכו במסגרת הצוות הוצגו בכנסים בינלאומיים בארץ ובחו"ל.