דף תרומה

לאלווין ישראל אשור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. תרומות המתקבלות בארה"ב ובקנדה הינן מוכרות לצורך מס במדינות הללו.

אלווין ישראל תרומה אלווין ישראלPayPal

ידידי אלווין ישראל בקנדה תרומה לידידי אלווין ישראל בקנדהPayPal

ידידי אלווין ישראל בארה"ב תרומה לידידי אלווין ישראל בארה"בPayPal