תפילת ראש חודש מוזיקלית וירטואלית

משה, דייר ממערך הדיור התומך, בתפילת ראש חודש מוזיקלית וירטואלית